Deze website is eigendom van FIMATECH BVBA:


Spoorweglaan 11 b1, 9120 Melsele, België
T +32 (0)475 68 18 31
info@fimatech.be

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord met de navolgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze website, inbegrepen merken, logo’s, afbeeldingen, gegevens, product- en vennootschapsnamen, tekeningen, etc. wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van FIMATECH BVBA of door hen gerechtigde derden.Beperking van aansprakelijkheid


Deze website bevat algemene informatie. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

FIMATECH BVBA doet al het mogelijke om te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en actueel is. Ondanks deze inspanningen kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Indien dit het geval is of indien bepaalde informatie niet via de website beschikbaar is, zal FIMATECH BVBA al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
FIMATECH BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade tengevolge van het gebruik van de informatie van deze site.

Indien U vergissingen in de op deze site verstrekte informatie zou vaststellen, contacteert U dan alstublieft de website administrator.

De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder verwittiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of vervangen worden.
FIMATECH BVBA verstrekt geen garantie m.b.t. het behoorlijk functioneren van de website.

In geen enkel geval aanvaardt FIMATECH BVBA verantwoordelijkheid tegenover om het even wie, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, bijzonder of algemeen, of anderszins voor schade tengevolge van het gebruik van deze site of van enige andere, in het bijzonder tengevolge van het gebruik van links of hyperlinks, inbegrepen zonder uitzondering, alle verlies, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere gegevens op computersystemen, software of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten, of er onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud daarvan.

FIMATECH BVBA verklaart uitdrukkelijk dat het geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige vorm van schade tengevolge van het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegdheid


Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bij uitsluiting bevoegd.